Dokumenty

Zřizovací listina

Školní vzdělávací program

Školní řád

Dokumentace k zák. č.106/1999 Sb. o poskytnutí informací

Výroční zprávy o činnosti školy

Rozpočet

Kritéria přijímání žáků

Vnitřní předpisy

předpisy neuvedené na stránkách školy jsou k dispozici na vyžádání v kanceláři školy