Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019

Seznam přijatých žáků (ID žádostí) pro školní rok 2018/2019 naleznete zde.

Oznámení

Na žádost ÚMČ Medlánky oznamujeme rodičům i žákům, že od 16. 4. do 31. 10. 2018 bude pro vozidla uzavřena ulice Hudcova v úseku od kruhového objezdu po Matalovu ulici. Podrobnosti najdete na: https://medlanky.cz/pozor-uzavirka-ulice-hudcovy/
Ivo Šmarda, ZŘŠ

Naše škola je v tomto školním roce zapojena do projektu: