Informace pro rodiče dětí navštěvujících školní družinu

I v letošním roce školní družina připravila řadu zájmových činností - kroužků. Jejich rozpis naleznete zde.

 

Kontakt:  775 564 100 nebo 607 006 495 

 • telefonické hovory doporučujeme vyřizovat v době od 6:30 do 8:00 hod.

 • nevyužívejte, prosím, telefonní hovory pro vzkazy dětem.

 • nepoužívejte, prosím, pro zasílání textových zpráv

 

Provoz školní družiny

 

Školní družina je k dispozici každý den od 6:30 do 7:45 a od 11:40 do 17:00 hod.

 

 • Ranní ŠD: Příchod do ranní ŠD: 6:30 – 7:25 hod. V 7:25 hod. bude hlavní vchod do školy uzavřen a dětem bude umožněn vstup do budovy 20 minut před zahájením vyučování, tzn. v 7:40 hod. Při příchodu do ranní družiny zvoní rodiče /děti/ na příslušný zvonek pro ranní ŠD (označení zvonků proběhne na začátku školního roku podle rozmístění tříd a oddělení ŠD).

 

 • Organizace obědů:  1. třídy: 12:00 – 12:35 hod.

                                         2. – 5. třídy: podle počtu vyučovacích hodin

                                                            při vyuč. do 11:40 oběd 11:50 – 12:20 hod

                                                            při vyuč. do 12:35 oběd 12:50 – 13:20 hod

 

 • Doba odchodů ze ŠD: po obědě – do 13:30 hod. (doba odchodu na vycházku); a dále v době do 15:00 do 17:00 hod. Není možný odchod ze ŠD během vycházky /13:30 – 15:00 hod./ V případě, že v této době končí některá ze zájmových aktivit /angličtina, hudeb. škola Orchidea/, je možné vyzvednout děti bezprostředně po jejím  ukončení, jinak až po 15 hodině.

 

Odchody ze ŠD:  

 

 1. v doprovodu osoby uvedené na zápisním lístku
 2. samostatně podle uvedeného odchodu na zápisním lístku
 3. samostatně podle údajů na lístečku /musí obsahovat datum, hodinu odchodu, podpis rodičů, údaj, že dítě odchází samo/. Vzor omluvenky je k dispozici na webu školy i na nástěnce u hlavního vchodu. Žádosti o uvolnění nepište do deníčků.  

                                                                   

 • Na telefonickou žádost nebudou děti ze školní družiny uvolňovány!
 • Při vyzvedávání dětí do 13:30 hod. rodiče zvoní u hlav. vchodu na zvonek příslušného oddělení a čekají na své děti v malém vestibulu školy.
 • Při vyzvedávání dětí po 15 hodině zvoní rodiče na zvonek pro odpolední ŠD.
 • Respektujte, prosím, hygienická i bezpečnostní opatření, čekejte na své děti v prostoru za vstupními dveřmi a nevstupujte do hlavního vestibulu a do prostoru šaten.

Co s sebou do družiny? 

 • Převlečení na vycházku /podepsané v plátěné tašce, odpovídající ročnímu období/
 • Druhou svačinu a pití pro děti zůstávající v ŠD po 15 hodině 

Co do družiny nepatří?

 • Není dovoleno nosit do ŠD cenné věci /šperky, drahé hračky, elektronické hry/ 

Poplatek za ŠD

činí 150,- Kč měsíčně, úhrada ve dvou splátkách /září – prosinec a leden – červen/. Složenku k první úhradě  rodiče obdrží během září.

V době vedlejších prázdnin /podzimní, vánoční, jarní, pololetní, velikonoční/ nebo v době případného ředitelského volna bude ŠD v provozu v případě nejméně 15 závazně přihlášených dětí. Školní kuchyně v této době v provozu nebude.

 

Pozor! Děti, které nejsou přihlášeny do ŠD, odvádí vyučující po ukončení vyučování do jídelny, odkud po obědě samostatně odcházejí domů. Vychovatelky zodpovídají pouze za děti do školní družiny přihlášené. 

 

Seznamte, prosím, s těmito informacemi všechny osoby, které budou pověřeny vyzvedáváním Vašich dětí.