Družina

Školní družina je součástí školy. Je určena pro děti 1.–4.ročníku s přednostním zařazením dětí nižších ročníků a dětí přihlášených do ŠD k pravidelné denní docházce.

Školní družina slouží především k odpočinku dětí. Rozvíjí zájmy dětí v době po skončení vyučování a slouží k efektivnímu využití volného času, k rozvoji tvořivosti a k posilování sebevědomí dětí. Ve školní družině pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro ŠD, který navazuje na Školní vzdělávací program školy. Výchovnou práci realizujeme v činnostech odpočinkových, rekreačních, zájmových a sebevzdělávacích.

Zájmy dětí se snažíme prohlubovat velkou nabídkou zájmových činností – kroužků,  které jsou organizovány vychovatelkami, pedagogy školy a externími organizacemi. Aktivně zajišťujeme spolupráci mezi všemi pedagogickými pracovníky. Dále se podílíme na aktivitách organizovaných školou. Při všech těchto činnostech spolupracujeme s třídními učiteli.

Provoz

 • ranní ŠD 6:15 – 7:45
 • odpolední ŠD 11:40 – 17:00

V době vedlejších prázdnin (podzimní, vánoční, jarní, pololetní, velikonoční) nebo v době případného ředitelského volna bude ŠD v provozu v případě nejméně 15 závazně přihlášených dětí.

Poplatek za školní družinu

Poplatek činí 250 Kč měsíčně. Platba se hradí bezhotovostně ve dvou splátkách na účet školy  6876410247/0100.

 • Variabilní symbol: mají žáci přidělen v Edookitu 
 • Specifický symbol: 500 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Splatnost platby:

 • září – prosinec 1000 Kč do 20. září 
 • leden – červen 1 500 Kč do 20. ledna 

Ranní ŠD

 • Příchod do ranní ŠD 6:15 – 7:30.
 • V 7:30 bude hlavní vchod do školy uzavřen.

Dětem bude umožněn vstup do budovy 20 minut před zahájením vyučování, tzn. v 7:40.

Při příchodu do ranní družiny zvoní rodiče nebo děti na příslušný zvonek pro ranní ŠD (označení zvonků probíhá na začátku školního roku podle rozmístění tříd a oddělení ŠD).

Organizace obědů

1. třídy:

 • 11:45 – 12:25.

2. – 4. třídy: 

 • při vyuč. do 11:40 oběd v době od 12:10 – 12:35,
 • při vyuč. do 12:35 oběd v době od 12:50 – 13:30,
 • při vyuč. do 13:30 oběd v době od 13:45 – 14:10.

Doba odchodů ze ŠD:

 • po obědě – do 13:45 (doba odchodu na vycházku),
 • 15:00 – 17:00.

Není možný odchod ze školní družiny během vycházky (13:45 – 15:00).

Odchody ze ŠD:

 • v doprovodu osoby uvedené na přihlášce,
 • samostatně podle uvedeného odchodu na přihlášce,
 • samostatně podle údajů na lístečku (musí obsahovat datum, hodinu odchodu, podpis rodičů, údaj, že dítě odchází samo a že rodič za dítě přebírá odpovědnost).

Vzor omluvenky je k dispozici na webu školy v sekci „Formuláře ke stažení“.
Z důvodu archivace omluvenek nepište, prosím, žádosti o uvolnění dítěte do deníčku.

Na telefonickou žádost nebudou děti ze školní družiny uvolňovány.

Pro vyzvedávání dětí využíváme čipový systém BELLhop.  Rodiče a zákonní zástupci dětí prvních tříd budou se systémem seznámeni na informativní schůzce. Základní informace jsou uvedeny ve Vnitřním řádu ŠD, popř. na internetových stránkách www.bellhop.cz.
Prodej čipů pro nově přihlášené děti do školní družiny proběhne na začátku září.
Výkup čipů od žáků, kteří již nebudou navštěvovat školní družinu, proběhne poslední týden v červnu.

Při vyzvedávání dětí do 13:45 a po 15:00 rodiče přikládají čip k terminálu u vchodu školy a čekají na své děti v malém vestibulu školy.

Pozor! Děti, které nejsou přihlášeny do školní družiny, odvádí vyučující po ukončení vyučování do jídelny, odkud po obědě samostatně odcházejí domů. Vychovatelky zodpovídají pouze za děti do školní družiny přihlášené.

Do družiny si děti přinesou:

 • převlečení na vycházku (podepsané v plátěné tašce, odpovídající ročnímu období),
 • druhou svačinu a pití pro děti zůstávající v družině po 15. hodině.

Není dovoleno nosit do školní družiny cenné věci (šperky, drahé hračky, elektronické hry).

Seznamte, prosím, s těmito informacemi všechny osoby, které budou pověřeny vyzvedáváním Vašich dětí.