INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Tel. číslo ŠD:

mob: 775 564 100 nebo 607 006 495 /nepoužívejte, prosím, pro zasílání textových zpráv/. Telefonické hovory doporučujeme vyřizovat v době od 6,15 do 8,00 hod., nevyužívejte, prosím, telefonní hovory pro vzkazy dětem.

Provoz:

  • ranní ŠD 6,15 – 7,45 hod.
  • odpolední ŠD 11,40 - 17,00 hod.

V době vedlejších prázdnin /podzimní, vánoční, jarní, pololetní, velikonoční/ nebo v době případného ředitelského volna bude ŠD v provozu v případě nejméně 15 závazně přihlášených dětí.

Poplatek za ŠD:

Poplatek činí 150,- Kč měsíčně, jednorázová úhrada 1 500,- Kč na následující školní rok musí proběhnout nejpozději do 20. června. Číslo účtu školy: 6876410247/0100

Variabilní symbol je žákům přidělen vždy pro daný školní rok a obdrží jej spolu s přihláškou.

 

Ranní ŠD: 

Příchod do ranní ŠD 6,15 – 7,30 hod. V 7,30 hod. bude hlavní vchod do školy uzavřen a dětem bude umožněn vstup do budovy 20 minut před zahájením vyučování, tzn. v 7,40hod.

Při příchodu do ranní družiny zvoní rodiče /děti/ na příslušný zvonek pro ranní ŠD /označení zvonků proběhne na začátku školního roku podle rozmístění tříd a oddělení ŠD/.

Organizace obědů:  

  • 1. třídy: 11,45 – 12,25 hod.
  • 2. – 5. třídy:  podle počtu vyuč. hodin      při vyuč. do 11,40 oběd 12,10 – 12,35 hod.

                                                                     při vyuč. do 12,35 oběd 12,50 – 13,30 hod.

                                                                     při vyuč. do 13,30 oběd 13,45 – 14,10 hod.

Doba odchodů ze ŠD:

  • po obědě – do 13,45 hod. /doba odchodu na vycházku/
  • 15,00 – 17,00 hod.

Není možný odchod ze ŠD během vycházky /13,45 – 15,00 hod./

Odchody ze ŠD:  

  • a/ v doprovodu osoby uvedené na přihlášce
  • b/ samostatně podle uvedeného odchodu na přihlášce
  • c/ samostatně podle údajů na lístečku /musí obsahovat datum, hodinu odchodu, podpis rodičů, údaj, že dítě odchází samo a  rodič za  dítě přebírá odpovědnost/. 

Vzor omluvenky je k dispozici na webu školy. Z důvodu archivace omluvenek nepište, prosím, žádosti o uvolnění dítěte do deníčku.                                                                              

Na telefonickou žádost nebudou děti ze školní družiny uvolňovány!

Při vyzvedávání dětí do 13,45 hod. a po 15 hod. rodiče přikládají čip k dveřnímu terminálu a čekají na své děti v malém vestibulu školy.

Pozor! Děti, které nejsou přihlášeny do ŠD, odvádí vyučující po ukončení vyučování do jídelny, odkud po obědě samostatně odcházejí domů. Vychovatelky zodpovídají pouze za děti do školní družiny přihlášené.

Do družiny si děti přinesou: 

převlečení na vycházku /podepsané v plátěné tašce, odpovídající ročnímu období/, druhou svačinu a pití pro děti zůstávající v ŠD po 15. hodině.
Není dovoleno nosit do ŠD cenné věci /šperky, drahé hračky, elektronické hry/. 

Seznamte, prosím, s těmito informacemi všechny osoby, které budou pověřeny vyzvedáváním Vašich dětí.