Stravování

 • Provoz školní jídelny zajišťuje a řídí vedoucí ŠJ p. Miluše Orletová, jidelna@zshudcova.cz, tel.: 774 477 420, 549 273 188.
 • Variabilní symbol strávníka identifikuje platbu – dozvěděli jste se ho při zpracování vaší přihlášky ke stravování.
 • Číslo účtu školní jídelny:  23830621 / 0100

Způsob přihlašování a odhlašování stravy:

 1. Na serveru www.strava.cz  se provádějí přihlášky a odhlášky stravy. Číslo školní jídelny: 5542.
 2. Pokud je na kartě strávníka dostatečný limit finančních prostředků do 20. dne v měsíci, bude strávník automaticky přihlášen na oběd č. 1, na následující měsíc. Pokud platba strávníka přijde pozdě, bude si muset strávník stravu přihlásit sám prostřednictvím elektronického systému.
 3. Změny na jiný druh oběda, odhlášku či přihlášku lze provádět nejpozději den předem do 12:00. Na první den školního vyučování po dnech volna (sobota, neděle, prázdniny, ředitelské volno) lze provést vždy poslední den školního vyučování do 12:00 před daným dnem volna.
 • Ceny obědů se řídí platným ceníkem vyvěšeným na webu školy a na nástěnce školní jídelny. Na dotovaný oběd má žák nárok, pouze pokud se v daný den účastní výuky, nebo v první den nemoci (výdej 11:15-11:40). V dalších dnech nemoci se lze stravovat pouze za plnou cenu oběda. Za neodhlášený a nevyzvednutý oběd v době nemoci se neposkytuje náhrada a je účtována plná cena. V den konání školních akcí (výlety apod.) si strávník sám odhlašuje stravu.
 • Přeplatky stravy převádíme vždy na následující měsíc a po skončení školního roku v červenci vracíme přeplatky na účet, ze kterého byla strava hrazena.
 • Naše školní jídelna poskytuje stravování žákům školy, zaměstnancům i cizím strávníkům. Strava se odebírá za pomoci čipu. Pokud strávník ztratí nebo poškodí čip, zakoupí si za 121 Kč nový.
 • Vaříme obědy s výběrem ze dvou hlavních jídel. Součástí oběda je vždy polévka, hlavní jídlo dle výběru a různé druhy čajů či sirupy.
 • Sestavujeme jídelníčky a připravujeme pokrmy odpovídající zásadám zdravé výživy výběrem vhodných vlastních i školních receptur a stále hledáme a připravujeme nové recepty. Nepřipravujeme diety, ale při intolerancích některých potravin spolupracujeme s rodiči a vybíráme společně vhodný pokrm pro strávníka.
 • Řídíme se vyhláškou č.107/2005, která nám mimo jiné ukládá dodržování spotřebního koše a nutričních hodnot pokrmů. Spotřební koš nám stanovuje určité skupiny potravin (ryby, luštěniny, maso, zeleninu, brambory, cukry, tuky atd.) a jejich spotřebu na žáka a den.