Škola

Škola leží v brněnské městské části Medlánky. Jedná se o školu úplnou. Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje naši školu 525 žáků ve 13 třídách na 1. stupni a 10 třídách na 2. stupni. Školní družina je tvořena osmi odděleními a nabízí velké množství různých zájmových činností. Škola je bezbariérová. Součástí školy je i krásný sportovní areál s atletickou dráhou a upravená školní zahrada s herními prvky pro školní družiny, venkovní učebnou a zahrádkami pro pracovní činnosti.

Jako jediná základní škola v městské části zaujímáme důležitou úlohu v Medlánkách. Škola se zapojuje do kulturního dění v Medlánkách, jako například zpívání u vánočního stromu, pořádání školní akademie a plesu v KC Sýpka. Spolupracujeme také s místními organizacemi (např. Sokol či domov pro seniory).