Ostatní projekty

OBĚDY PRO DĚTI 

Projekt “Obědy pro děti” je  realizovaný s podporou MŠMT a je jedním z projektů WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W). Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.

PROJEKT UKLIĎME ČESKO

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Naše škole je do projektu zapojena pravidelnými úklidy okolí Medlánek.

PARTNER SCHOOL – CAMBRIDGE

Na naší škole navštěvují žáci kroužky, po kterých mohou dělat zkoušky CAMBRIDGE ENGLISH.

Program GLOBE

GLOBE je dlouhodobý vzdělávací program, do kterého je zapojeno více než 37 000 škol ze 123 zemí světa.

PROGRAM LES VE ŠKOLE 

Je program pro učitele, který obsahuje výukové plány, semináře, konzultace a ověřené tipy, jak úspěšně zařadit výuku o přírodě v přírodě. 

NOC A ANDERSENEM

Naše škola se pravidelně ve spolupráci s KJM Brno-Medlánky zapojuje do čtenářského projektu.

ZELENÁ ŠKOLA

Projekt Zelená škola, do něhož se mohou zapojit všechny školy a školky napříč Českou republikou, si klade za cíl posilovat ekologické cítění dětí.

eTWINNING

Jedná se o program Evropské komise. Program tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které mohou jednoduchým způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu 

OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL

Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.

Projekt EDISON

Projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemí a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

 

RODIČE VÍTÁNI

V každé škole, která se snaží být školou otevřenou, panuje mezi rodiči a učiteli důvěra i partnerství. Základním předpokladem je, že dobré vztahy mezi rodinou a školou vedou ke spokojeným žákům a jejich dobrým výsledkům.