Kontakty

Kancelář školy

Základní škola Brno, Hudcova 35,
příspěvková organizace

Hudcova 35,
621 00 Brno-Medlánky
 
Tel./fax:
 
549 271 551
E-mail:
skola@zshudcova.cz
ID datové schránky:
cf8mjyk
 
IČO:
 
62156888
IZO:
62156888
RED-IZO:
600108597

Zaměstnanci školy

Vedení školy

Učitelé pro 1. stupeň

Učitelé pro 2. stupeň

 • Mgr. Karolína Baráková

  třídní učitelka 7.C
  Funkce:
  Vyučuje:
  Německý jazyk
  Výchova k občanství
  Výtvarná výchova
  Základy německé konverzace
  E-mail:
  barakova@zshudcova.cz
 • Mgr. Lucie Blažková

  učitelka pro 2. stupeň
  Funkce:
  Vyučuje:
  Český jazyk
  Dějepis
  E-mail:
  blazkova@zshudcova.cz
 • Mgr. Adam Fajnor

  Funkce:
  Vyučuje:
  Fyzika
  Matematika
  E-mail:
  fajnor@zshudcova.cz
 • Mgr. Kristýna Formánková

  třídní učitelka 7.A
  Funkce:
  Vyučuje:
  Anglický jazyk
  Výtvarná výchova
  E-mail:
  formankova@zshudcova.cz
 • Mgr. Leona Geržová

  třídní učitelka 8.A
  Funkce:
  Vyučuje:
  Chemie
  Environmentální výchova
  Přírodopis
  E-mail:
  gerzova@zshudcova.cz
 • Mgr. Jitka Hejzlarová

  třídní učitelka 6.B, Metodička prevence
  Funkce:
  Vyučuje:
  Tělesná výchova
  Zeměpis
  E-mail:
  hejzlarova@zshudcova.cz
 • Mgr. Alena Heřmánková

  výchovná a kariérová poradkyně – profesní orientace, vedoucí ŠPP
  Funkce:
  Vyučuje:
  Český jazyk
  Dějepis
  E-mail:
  hermankova@zshudcova.cz
 • Mgr. Tereza Kolková

  třídní učitelka 6.C
  Funkce:
  Vyučuje:
  Přírodopis
  Přírodovědné praktikum
  Výchova ke zdraví
  Výtvarná výchova
  E-mail:
  kolkova@zshudcova.cz
 • Mgr. Lenka Koudelková

  třídní učitelka 8.B
  Funkce:
  Vyučuje:
  Anglický jazyk
  Konverzace v anglickém jazyce
  Výtvarná výchova
  E-mail:
  koudelkova@zshudcova.cz
 • Mgr. Gabriela Kryšková

  třídní učitelka 6.A
  Funkce:
  Vyučuje:
  Anglický jazyk
  Německý jazyk
  E-mail:
  kryskova@zshudcova.cz
 • Mgr. Vojtěch Maxera

  třídní učitel 9.B
  Funkce:
  Vyučuje:
  Fyzika
  Základy administrativy
  Základy informatiky
  Základy programování
  E-mail:
  maxera@zshudcova.cz
 • PaedDr. Taťána Štětinová

  třídní učitelka 7.B
  Funkce:
  Vyučuje:
  Český jazyk
  Výchova k občanství
  Výtvarná výchova
  E-mail:
  stetinova@zshudcova.cz
 • Mgr. Monika Válková

  třídní učitelka 9.A
  Funkce:
  Vyučuje:
  Matematika
  E-mail:
  valkova@zshudcova.cz
 • Mgr. Hana Zbožínková

  Funkce:
  Vyučuje:
  Anglický jazyk
  Dějepis
  Výchova k občanství
  E-mail:
  zbozinkova@zshudcova.cz
 • Bc. Kateřina Hoffmannová

  učitelka pro 2. stupeň
  Funkce:
  Vyučuje:
  Matematický seminář
  Matematika
  E-mail:
  hoffmannova@zshudcova.cz
 • Bc. Vlastimil Novák

  Funkce:
  Vyučuje:
  Zeměpis
  E-mail:
  novak@zshudcova.cz
 • PaedDr. Oto Prát

  Funkce:
  Vyučuje:
  Hudební výchova
  Praktické činnosti
  Tělesná výchova
  E-mail:
  prat@zshudcova.cz
 • Mgr. Ondřej Šidlo

  Funkce:
  Vyučuje:
  Anglický jazyk
  E-mail:
  sidlo@zshudcova.cz
 • Bc. Tereza Tauvinklová

  Funkce:
  Vyučuje:
  Německý jazyk
  Seminář praktických činností
  Výtvarná výchova
  E-mail:
  tauvinklova@zshudcova.cz
 • Bc. Kateřina Urbánková

  Funkce:
  Vyučuje:
  Ruský jazyk
  E-mail:
  urbankova@zshudcova.cz

Asistentky pro 1. stupeň

Asistenti pro 2. stupeň

Členové školního poradenského pracoviště

Školní družina

Školní jídelna

 • Miluše Orletová

  vedoucí školní jídelny
  Funkce:
  Telefon:
  +420 549273188
  E-mail:
  jidelna@zshudcova.cz
 • Ivana Pešková

  kuchařka
  Funkce:
 • Marie Svobodová

  kuchařka
  Funkce:
 • Michaela Dvořáčková

  pracovnice obchodního provozu
  Funkce:
 • Ivana Faltová

  pomocná kuchařka
  Funkce:
 • Anna Uhrovičová

  pomocná kuchařka
  Funkce:
 • Zdeňka Strnadová

  pracovnice obchodního provozu
  Funkce:

Provozní zaměstnanci

 • Miroslava Bednářová

  zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz
  Funkce:
  E-mail:
  ekonomka@zshudcova.cz
 • Petra Fuchsová

  sekretářka, pronájmy
  Funkce:
  E-mail:
  fuchsova@zshudcova.cz
 • Ing. Lenka Ostřížková, DiS.

  personalistka, mzdová účetní
  Funkce:
  E-mail:
  ostrizkova@zshudcova.cz
 • Roman Hradecký

  školník
  Funkce:
  E-mail:
  skolnik@zshudcova.cz
 • Ludmila Galášová

  uklízečka
  Funkce:
 • Radka Melánová

  uklízečka
  Funkce:
 • Marcela Recmanová

  uklízečka
  Funkce:
 • Mbiyawanga Wole

  uklízečka
  Funkce:
 • Václav Jagelský

  vrátný
  Funkce:
 • Rudolf Kaisr

  vrátný
  Funkce: