Moderní technologie, fyzika a matematika

Moderní technologie jsou nedílnou součástí naší výuky. Využíváme tablety, virtuální realitu, 3D tiskárny, roboty a počítače k tomu, abychom zajistili interaktivní a efektivní vzdělávání. Tyto nástroje nejen rozvíjejí dovednosti žáků, ale také je připravují na svět digitálních inovací. V matematice a fyzice používáme moderní pomůcky. Ve vyšších ročnících druhého stupně a v některých třídách prvního stupně mají žáci vyšší počet hodin matematiky. 

Pravidelně se účastníme řady soutěží, jako je Pangea, Pythagoriáda, Matematický klokan, Brněnská logická hra, Robotiáda, Logická, Matematická nebo Astronomická olympiáda, které nejen posilují akademické dovednosti našich žáků, ale také je motivují k dosahování výjimečných výsledků. A naši žáci jsou v soutěžích opravdu velmi úspěšní. Například ve školním roce 2023/2024 skončil náš tým deváťáků na celkovém 2. místě v logické hře BRLOH . Soutěže se zúčastnilo téměř tisíc týmů z celé republiky. V lednu 2024 se zase uskutečnila logická soutěž a naší žáci prvního stupně patřili mezi nejlepší brněnské žáky. Čtvrťák byl druhý ve své kategorii a náš prvňáček byl nejlepší ze všech žáků prvních tříd. Naši žáci se výsledkově neztratili ani v těžké mezinárodní soutěži Robotiáda.

V rámci výuky uskutečňujeme také inspirativní exkurze do VIDA centra, kde naši žáci zážitkovou formou prozkoumávají vědecké poznatky a technologie. V posledním ročníku dále pořádáme exkurze do moderní elektrárny  pro hlubší porozumění energetickému světu a udržitelnosti.

Navíc u nás můžete zažít i  speciální akce, jako je DEN VĚDY, kde  jsou návštěvníci přímými účastníky fascinujících experimentů, ale mají též možnost programovat různá robotická vozítka, vyzkoušet si virtuální realitu nebo programování na počítačích. Tato událost podporuje zvědavost a kritické myšlení, což jsou klíčové dovednosti, které v naší škole aktivně rozvíjíme.

Na prvním i druhém stupni a také ve školní družině realizujeme kroužky zaměřené na informatiku a robotiku. Škola také úzce spolupracuje s PdF MU, Katedrou technické a informační výchovy.