MAP Brno

Škola je zapojena do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV“,  CZ.02.02.04/00/23_017/0008245. Realizace projektu byla zahájena 1. 12. 2023. Projekt potrvá do 31. 12. 2025.