Česko-německý fond budoucnosti

Název projektu: SPOLEČNĚ K BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI

partnerské školy:

Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace

a

Mittelschule München, Schrobenhausener Str. 15 
Termín realizace projektu: jaro 2024

Projekt má dva hlavní cíle 

a) Vzájemné poznání procesu a organizace obou škol, tedy školy v Brně a Mnichově. Vzájemné návštěvy by měly sloužit k obohacení, k získání nových dovedností a schopností.

b) Příprava podkladů pro následující projekt, který bude zaměřen na vzájemné návštěvy žáků obou škol v Brně a Mnichově. Součástí projektu, který chceme podat v červnu 2024, budou i projektové aktivity žáků s následnými výstupy.

Školy dostaly dotaci ve výši 1200 Eur od Česko-německého fondu budoucnosti