Česko-německý fond budoucnosti

Název projektu: SPOLEČNĚ K BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI

partnerské školy:

Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace

a

Mittelschule München, Schrobenhausener Str. 15 
Termín realizace projektu: jaro 2024

Projekt má dva hlavní cíle 

a) Vzájemné poznání procesu a organizace obou škol, tedy školy v Brně a Mnichově. Vzájemné návštěvy by měly sloužit k obohacení, k získání nových dovedností a schopností.

b) Příprava podkladů pro následující projekt, který bude zaměřen na vzájemné návštěvy žáků obou škol v Brně a Mnichově. Součástí projektu, který chceme podat v červnu 2024, budou i projektové aktivity žáků s následnými výstupy.

Školy dostaly dotaci ve výši 1200 Eur od Česko-německého fondu budoucnosti

V říjnu 2023 se v prostorách Bavorského zastoupení v Praze konalo Česko-bavorské setkání učitelů pod záštitou MŠMT, jehož cílem bylo propojit české a bavorské školy a rozvinout mezi nimi spolupráce a výměnné pobyty. Právě na tomto setkání došlo k navázání kontaktu mezi vyučující německého jazyka z naší školy a vyučující a zástupkyně ze školy Mittelschule Schrobenhausenerstraße v Mnichově. 

Na základě několika online setkání se následně v termínech 24.-26.4. a 15.-17.5.2024 část pedagogů z naší a německé školy podílela na vzájemné návštěvy obou škol. Během těchto návštěv jsme měli možnost nejen poznat školský systém obou zemí, ale především se seznámit se zázemím jednotlivých škol, jejich fungováním a aktivitami. Také jsme se blíže poznali s našimi novými partnery a lépe porozuměli kultuře druhé země.

Tato výměna by nebyla možná bez finanční podpory z Česko-německého fondu, díky které budeme schopni spolufinancovat další plánované akce a výjezdy, jako například výměnné pobyty a poznávací zájezdy spojené se spoluprací žáků i učitelů. Usilovně již pracujeme na dalších krocích a máme ze spolupráce i podpory Česko-německého fondu obrovskou radost.