Cizí jazyky

Jsme škola s rozšířenou výukou anglického jazyka.

ANGLIČTINA NA 1.STUPNI

– Široká nabídka kroužků angličtiny pro deti v 1. třídě

– Povinná angličtina od 2. tridy s vyšším počtem hodin. Děti se pozvolna seznamují s cizím jazykem. Výuka formou písniček, her a příběhů.

– Interaktivni výukové materiály – online učebnice a pracovní sešity, dotykový panel. 

– Menší počet dětí ve třídě – dělené skupiny. 

– Jazyková učebna vybavení moderní technikou. 

– Pro starší děti jazykove souteze, priprava ke zkouskam Cambridge a vyuka se zahranicnim lektorem

– Ve vyšších ročnících máme v hodinách i rodilého mluvčího.

2. STUPEŇ

Anglický jazyk

– Naše škola je také partnerskou školou jazykové školy P.A.R.K. Po absolvování přípravného kurzu a při úspěšném zvládnutí zkoušky mají možnost naši žáci získat celosvětově uznávaný certifikát z anglického jazyka – Cambridge English Young Learners Exams. 

– Dále se účastníme rozsáhlejších projektů spojené s výukou anglického jazyka, jako je například týden AIESEC, během kterého mají žáci poznat zahraniční hosty z celého světa a zlepšit tak nejen své jazykové schopnosti, ale také kulturní povědomí. Do běžné výuky anglického jazyka mimo jiné  zařazujeme hodiny se zahraničními lektory, kteří na naší škole působí na pravidelné bázi na prvním i na druhém stupni.

Německý jazyk

– Německý jazyk se na naší škole vyučuje od 7. do 9. ročníku v dotaci 2 vyučovacích hodin týdně. Žáci pracují s moderními materiály a učebnicemi, při které vedou vyučující k rozvoji komunikačních dovedností i práci s digitálními technologiemi. Taktéž žáky rozvíjíme v kulturním aspektu jazyka. Blízká nám je také projektová práce, či práce s autentickými materiály, hrami, písněmi, či texty. 

– V rámci německého jazyka také každoročně organizujeme zájezd do vánoční Vídně, začali jsme spolupracovat s německou školou pro případné výměnné pobyty, společné návštěvy a jiné projekty.