Historie

Střípky historie školy v datech

18. 9. 1908 – slavnostní zahájení 1. školního roku v nové škole
8. 11. 1918 – znovuzahájení vyučování po těžké epidemii chřipky
8. 11. 1929 – projednání přístavby školy, tělocvičny a mateřské školy
30. 8. 1931 – slavnostní otevření nové přístavby školy
1. 7. 1940 – ukončení školní kroniky psané ředitelem Karlem Hudcem, který ji končí poznámkou: „…pokračování v příští kronice…“
konec dubna 1943 – školní budova zabrána pro vojenské účely, stává se ubytovnou žáků německé letecké školy a upravena na dílny pro letecké součástky, výuka základní školy byla přeložena do hostince U Němců
22. 6. 1944 – zatčení Karla Hudce
10. 4. 1945 – poprava Karla Hudce v Mauthausenu
24. 5. 1945 – slavnostní zahájení vyučování po ukončení druhé světové války
1958 – 50. výročí založení školy
1980 – dokončena oprava školy, z budovy se stěhuje mateřská škola a její prostory využívá školní družina
Po 17. 11. 1989 – změny v oblasti personální i výchovně vzdělávací
2003 – přístavba a celková rekonstrukce školy, rozšíření školy na úplnou devítiletou základní školu
2015/2016 – dokončena další etapa přístavby školy vybudováním učeben v podkrovních prostorách
2017/2018 – dokončena celková rekonstrukce školního hřiště
2019/2020 – dokončena rekonstrukce učeben přírodních věd a informatiky