Kroužky v družině

Nabídka kroužků 2023/2024

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK

Formou her, rozhovorů, soutěží, kvízů, sledováním DVD /příběhy z cyklu „Úraz není náhoda“ a „Dětství bez úrazů“/ a hlavně praktickými ukázkami a řešením navozených situací se děti seznámí se zásadami a postupy poskytování první pomoci, s možnostmi snížení rizika úrazů, se správným vyhodnocením a řešením nebezpečných situací / doma, při sportu, v lese, u vody, při bouřce, při setkání s cizím člověkem…./, naučí se zodpovědně chovat, umět se rozhodovat a poradit si ve složité situaci.

MÍČOVÉ HRY

Náplní činnosti v kroužku jsou pohybové hry – někdy s míčem, někdy s jiným sportovním náčiním, někdy bez náčiní. Kroužek není jednostranně zaměřen, jde v něm o skloubení pohybu a zábavy v nepřeberné nabídce her a pohybových aktivit /různé varianty honiček, vybíjených, postřehové hry, soutěže družstev/ se zařazením vyrovnávacích či posilovacích cviků při pravidelném střídání rušných a klidnějších aktivit. Navíc mají děti možnost kdykoliv si na lavičce odpočinout a znovu se po odpočinku zapojit do hry. V „míčových hrách“ se děti naučí spoustu nových her, aniž by si toho všimly, naučí se při hrách s ostatními dětmi lépe komunikovat, spolupracovat, dbát na dodržování stanovených pravidel, rozhodovat se a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost.

KERAMIKA

Náplní práce v keramickém kroužku je postupně seznamovat děti s technikami zpracování keramické hlíny, barvení a dekorování výrobku. Děti si při vyrábění procvičují  jemnou motoriku, učí se trpělivosti a rozvíjí svůj cit pro detail. Naučí se vytvářet výrobky prostorové i z plátu. Starší děti si také mohou vyzkoušet točení na kruhu. Při práci s tímto materiálem se děti zklidní, odreagují od školních povinností a mohou plně využít svoji fantazii.

TVOŘIVÁ DÍLNA

Kroužek je zaměřený na práci a tvoření s různými materiály. Děti budou pracovat s keramickou hmotou, textilem, papírem, drátky a korálky, budou malovat na textil, tvořit ozdoby a šperky, drátkovat kamínky, malovat na sklo a hedvábí, budou pracovat s vlnou. Děti při těchto činnostech rozvíjí svou kreativitu a jemnou motoriku. Naučí se pracovat podle daného postupu a také se budou učit trpělivosti.

DESKOVÉ A LOGICKÉ HRY

Děti budou formou her vedeny k rozvoji svého logického a strategického myšlení, budou se učit komunikaci, trpělivosti a soustředění. Vyzkouší a naučí se hrát deskové a karetní společenské hry, budou luštit hlavolamy a rébusy. Hraní her děti obohacuje v mnoha ohledech. Nejenom, že děti baví, ale skrze hru si osvojují i určitá pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také zvládat prohru. Všechny herní činnosti budou respektovat individuální potřeby a požadavky dětí, jako je např. rozdílná úroveň dovedností, jejich věk a různé zájmy.

ŠIKULA – rukodělné činnosti

V rámci kroužku se děti seznámí s ručními pracemi a s různorodým materiálem. Budou vyšívat, šít, tvořit s vlnou, bavlnkami, chemlonem, látkami, plést z bužírek a gumiček, pracovat s plyšovými drátky, drhat, plést z papíru. Činnosti v kroužku budou zaměřené na rozvoj jemné motoriky dětí. Budou rozvíjet dovednosti, trpělivost, zručnost a radovat se z vlastnoručně vyrobených výrobků.

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

Pozorování a zkoumání přírody kolem nás, pozorování změn v přírodě v jednotlivých ročních obdobích, koloběh vody, určování rostlin a živočichů podle jednoduchých klíčů. Pokud tě příroda zajímá, rozšiř si o ní znalosti a přijď mezi nás. Něco nového se naučíš, zahraješ si přírodovědné hry, budeš objevovat tajemství přírody a určitě se s námi nebudeš nudit.