Provoz družiny

ranní ŠD 6:15 – 7:45 hod.
odpolední ŠD 11:40 – 17:00 hod.
V době vedlejších prázdnin /podzimní, vánoční, jarní, pololetní, velikonoční/ nebo v době případného ředitelského volna bude ŠD v provozu v případě nejméně 15 závazně přihlášených dětí.

Režim školní družiny

6:15 – 7:30
Příchody dětí do ŠD, rekreační činnost /četba, kreslení, hry se stavebnicemi, stolní a společenské hry/.

7:30 – 7:45
Úklid her, hraček, stavebnic a odchod dětí do svých tříd.

11:40 – 13:45
Osobní hygiena, oběd, odpočinková činnost a rekreační činnost, /společná četba, poslech CD,
hry s hračkami, individuální hry ve skupinkách/
Zájmová a vzdělávací činnost podle ŠVP.
Účast v zájmových útvarech.

13:45 – 15:00
Rekreační a tělovýchovná činnost /turistické vycházky, pohybové a míčové hry v parku, na školním dvoře, na školním hřišti, na hřišti na ul. Jabloňová, v tělocvičně, v relaxační místnosti školy, v areálu SOS vesničky/.
Zájmová a vzdělávací činnost podle ŠVP.
Příležitostné a celodružinové akce.

15:00 – 17:00
Příprava na vyučování, sebevzdělávací činnost /individuálně domácí úkoly, procvičení učiva formou her a soutěží, smyslové a didaktické hry, encyklopedie/, rekreační a odpočinková činnost /hry se stavebnicemi, rozhovory s dětmi, pohádky/.
Účast v zájmových činnostech ŠD.
Postupné odcházení dětí ze ŠD.

Omluvenky

Prosíme rodiče, kteří písemně žádají o uvolnění svého dítěte ze ŠD v jiné době, než která je uvedena v přihlášce, aby uvedli na písemnou omluvenku tyto požadované údaje.

Omluvenky pro samostatný odchod dětí ze ŠD musí obsahovat:

  • jméno dítěte
  • čas odchodu
  • datum
  • údaj: dítě odchází samo (nebo samostatně nebo bez doprovodu) a přebírám za své dítě plnou odpovědnost.
  • podpis zákonného zástupce