Erasmus+ 2019-2021 – mobilita pedagogů

PROJEKT ERASMUS+ KA1 „MOBILITA ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLSTVÍ“

V období prosince 2019 až listopadu 2021 se uskutečnil projekt „ZŠ Hudcova – škola pro 21. století„, který byl financován Evropskou unií. Rozpočet projektu činil 32 766 euro. Cíle projektu byly následující:

1) Zlepšení žákovských kompetencí v anglickém jazyce

2) Ochrana životního prostředí, environmentální výchova a terénní výuka

3) ICT gramotnost – zvýšení ICT dovedností žáků a učitelů

4) Profesní rozvoj pedagogických pracovníků 

Během léta a podzimu letošního roku absolvovalo 8 pedagogů naší školy dvoutýdenní odborné kurzy na Maltě a 2 pedagogové kurzy na výuku anglického jazyka a metody CLIL v Anglii. Pokud jde o kurzy na Maltě, jejich náplní byla environmentální výchova a terénní výuka, dále zefektivnění výuky anglického jazyka a používání moderních technologií ve výuce. Dva učitelé absolvovali kurz na používání metody CLIL ve výuce.

A co jsme od právě dokončeného projektu očekávali? Určitě zvýšení profesních dovedností samotných pedagogů, zatraktivnění výuky dle potřeb 21. století, efektivnější používání moderních pomůcek ve výuce a také větší důraz na environmentální výchovu a s tím související častější zapojení terénní (venkovní) výuky do vzdělávacího procesu na naší škole.