Erasmus+ konsorcium města Brna

ZŠ Hudcova je členem konsorcia Brna. Městu Brnu se podařilo získat akreditaci Erasmus+ a díky této akreditaci se realizují zahraniční mobility brněnských škol.

Naše škola uskutečňuje následující mobility:
2022 

listopad – KA1 mobilita zaměstnanců ve školství – výjezd ředitelů brněnský škol do Nizozemska

2023

22. – 25. květen – KA1 krátkodobá mobilita žáků – výjezd žáků devátých tříd do Polska, návštěva polské školy (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi)

Erasmus+ a Polsko

Ve dnech 22.-25. května proběhla krátkodobá mobilita žáků osmých a devátých tříd do polské Lodže. Akce se uskutečnila díky zapojení ZŠ Hudcova do projektu Erasmus+, a to v rámci konsorcia Statutárního města Brna. Důležitou podmínkou akce byla i spolupráce se zahraniční školou. Nám se od loňského roku podařilo navázat spolupráci s polskou školou z města Lodž. Paní ředitelka a její kolegové nám nachystali skvělý program, včetně dopolední prohlídky města Lodž a odpoledních dílen pro naše žáky. Jednalo se o dílny na přírodovědné pokusy, výtvarnou činnost, robotiku a sport. Součástí odpoledního programu bylo i sportovní utkání našich a polských žáků. Během našeho čtyřdenního pobytu v Polsku jsme navštívili také Varšavu a místní muzea (např. Muzeum dějin polských Židů), dále historické město Krakov a solné doly ve Věličce. Veškeré aktivity měly pozitivní dopad na rozvoj žákovských kompetencí.

Fotografie z akce najdete zde.

Rozpočet: 14 620 Eur

2023

září/říjen – KA1 krátkodobá mobilita žáků- třídenní výjezd žáků pátých tříd do slovenské školy v Bratislavě (ZŠ Gessayova 2)

Erasmus+ a Slovensko

Ve dnech 17. a 18. října 2023 proběhla krátkodobá mobilita žáků pátých tříd do slovenské Bratislavy.  Zahraniční mobilita do Polska se uskutečnila díky zapojení ZŠ Hudcova do projektu Erasmus+, a to v rámci konsorcia Statutárního města Brna. Důležitou podmínkou akce byla i spolupráce se zahraniční školou. Nám se před třemi lety podařilo navázat spolupráci se slovenskou školou z Bratislavy.

Paní ředitelka a její kolegové nám nachystali skvělý program, včetně prohlídky Bratislavy, poznání místní historie také  společných žákovských dílen. Během našeho dvoudenního pobytu na Slovensku jsme navštívili centrum Bratislavy, viděli místní přírodu a také jsme byli na hradě Děvín, který je na soutoku Dunaje a Moravy.

Zahraniční výjezd měl pozitivní dopad na celou škálu oblastí. V první řadě došlo k většímu zapojení školy ZŠ Hudcova do mezinárodních projektů. Druhý důležitým aspektem byl rozvoj klíčových kompetencí.  Akce vedla žáky též k vzájemné mezinárodní spolupráci, toleranci a úctě ke kulturním odlišnostem. V rámci mobility si žáci rozvíjeli své klíčové kompetence, pracovali v týmu, poznávali místní kulturu, jazyk, prezentovali své práce.

Fotky za akce jsou zde.