Erasmus+ KA1 – výjezd učitelů na zahraniční kurzy

Název projektu: Na cestě k moderní škole 21.století

Termín projektu: 1. 9. 2022-31.1.2024

Rozpočet projektu: 33 926 euro

Cíle projektu: 

1. větší propojení školy se zahraničím,

2. zvýšení jazykových dovedností žáků v anglickém a německém jazyce,

3. zapojení moderních metod do výuky,

4. zvýšení digitálních kompetencí žáků a pedagogů,

5. důraz na environmentální výchovy, ochranu přírody a terénní výuku,

6. další profesní rozvoj pedagogů.


Pedagogové školy absolvují kurzy v Irsku, na Maltě, v Německu nebo Itálii. 

Prezentace účastníků mobilit a dotazník pedagogů lze najít zde.