Erasmus+ 2022-2024 – partnerství škol

Název projektu: Společně za poznáním – buď greenfluencer a změň své okolí”

Realizace projektu je ve spolupráci se ZŠ Gessayova Bratislava

Termín realizace projektu: březen 2022 – únor 2024

Dotace z EU: 60 000 euro (částka je určena pro obě školy dohromady)

Z uvedené částky se bude hradit doprava a částečně i ubytování na mimoškolní akce, dále se budou hradit lektoři, nákup pomůcek a materiálu na projekt.aktivity.

Projektové aktivity ZŠ Hudcova: ekologická exkurze Krkonoše pro 7. ročníky, exkurze Pálava pro 9. ročníky, jednodenní exkurze pro 5. ročníky, Den Země, Ukliďme Česko, česko-slovensko-anglický slovník, vlastivědná brožura, výtvarné a fotografické práce žáků.

Hlavní cíle projektu:

  1. Mezinárodní spolupráce obou škol – vzájemné sdílení informací a používaných metod a forem výuky.
  2. Environmentální výchova a ochrana přírody – žáci si uvědomí důležitost ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.
  3. Jazykové dovednosti žáků v anglickém jazyce.
  4. Digitální dovednosti žáků.
  5. Rozvoj klíčových kompetencí žáků.

webové stránky projektu