Informace k přijetí žáků, kteří dosáhnou šestého roku věku po 31. srpnu 2024

Podmínky přijetí

  • Dítě dosáhne 6 let v období září – prosinec 2024. Zákonný zástupce k žádosti musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC).
  • Dítě dosáhne 6 let v období leden – červen 2025. Zákonný zástupce k žádosti musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře.