Informace k odkladu povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Termín podání žádosti o odklad povinné školní docházky:

1. 4. 2024 – 31. 5. 2024

K žádosti o odklad povinné školní docházky musí žadatel doložit dvě doporučující posouzení

  • posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • posouzení PPP