Termíny přijímacího řízení na SŠ

Termíny přijímacího řízení ve školním roce 2022 – 2023

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 

  • 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  • 2. termín: pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

  • 1. termín: pondělí 17. dubna 2023
  • 2. termín: úterý 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 

  • 1. termín: středa 10. května 2023
  • 2. termín: čtvrtek 11. května 2023 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. 

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2022 do 15. ledna 2022 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna 2022 do 31. ledna 2022 podle § 88 odst. 2 školského zákona. 
V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2022 do 15. února 2022, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Důležité odkazy:

Zajímavé a užitečné odkazy: