Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

Zahájení vyučování:
1. 9. 2022
Podzimní prázdniny:
26. 10. 2022 a 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny:
23. 12. 2022–2. 1. 2023
Konec vyučování v 1. pololetí:
31. 1. 2022
Pololetní prázdniny:
3. 2. 2023
Jarní prázdniny:
13. 3.–19. 3. 2023
Velikonoční prázdniny:
6. 4. 2023
Konec vyučování v 2. pololetí:
30. 6. 2023
Hlavní prázdniny:
1. 7. 2023–31. 8. 2023
Pololetní pedagogické rady:
26. 1. 2023 a 26. 6. 2023