Přijímací řízení na SŠ

VSTUPNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Co třeba udělat před odevzdáním přihlášky – obecně:

  • Vybrat si z nabídky oborů vzdělávání.
  • Informovat se o vybraných středních školách na jejich webových stránkách, navštívit školy při dnech otevřených dveří, využít Atlasu školství.
  • Vyzvednout si formuláře přihlášek – u výchovné poradkyně – p. uč. Heřmánková.
  • Vyplnit přihlášky, v případě škol s talentovou zkouškou již od října, tyto přihlášky musí být podány nejpozději do 30. 11. 2023.
  • Zákonný zástupce žáka si vyzvedne u výchovné poradkyně ZÁPISOVÝ LÍSTEK (budete vyzváni).

Konzervatoře, střední školy s talentovou zkouškou a gymnázia se sportovní přípravou:

  • Přihlášky si žák vyzvedne u výchovné poradkyně p. uč. Heřmánkové a vyplní během října – listopadu 2023.
  • Přihlášky musí být podány na střední škole nejpozději do 30. 11. 2023.
  • Zápisový lístek si vyzvednete – upřesníme.