Konzultační hodiny pracovníků ŠPP

Vedoucí ŠPP, výchovný poradce, kariérové poradenství

Mgr. Alena Heřmánková
čtvrtek, 15.00–16.00

Speciální pedagog

Barbora Neveselá
čtvrtek, 14.00–15.00 nebo dle domluvy

Školní psycholog

Mgr. Ondřej Mikauš
čtvrtek, 15.00–16.30

Mgr. Petr Davídek
úterý, 14.00–15.00
čtvrtek, 13.00–15.00

Speciální pedagog

Ing., Mgr. Antonín Všetička
čtvrtek, 15.00–16.00

Metodička prevence

Jitka Hejzlarová
čtvrtek, 9.20–10.00 (žáci)

Pro zákonné zástupce po předchozí domluvě.

V uvedené konzultační hodiny jsou pracovníci ŠPP přítomni, ale je vhodné se telefonicky nebo emailem domlouvat, aby se v určitou dobu nesešlo více zájemců.

Tel. číslo: 549 271 551

Kontakty

Členové školního poradenského pracoviště