Školní parlament

Školní parlament se snaží na naší škole zapojit žáky aktivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, vyjadřovat svá přání, připomínky i hledat nové  aktivity. Zástupci školního parlamentu se pravidelně setkávají.

Parlament je složen ze dvou zástupců ze tříd prvního i druhého stupně, od 5. – 9.třídy. Výběr kandidátů i samotná volba je plně v kompetenci třídních učitelů a jistě činem uvážlivým.  Členové parlamentu jsou důležitým partnerem vedení školy. Jednotliví členové během školního roku prokazují svoji schopnost informovat o plánovaných školních aktivitách své spolužáky.

Mohou vznášet připomínky, dotazy, přicházet s vlastními náměty na zlepšení, podílet se na organizování soutěží a projektů.

Školní parlament je důležitým pomocníkem, a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.

PaedDr. Taťána Štětinová, vedoucí kroužku

Můžete nahlédnout do kroniky školního parlamentu.