Školní parlament

Školní parlament se aktivně snaží zapojit žáky do dění na naší škole a otevřít jim možnosti spolupodílet se na událostech a rozhodnutích, která se ve školním prostředí odehrávají. Jeho cílem je umožnit žákům vyjádřit své přání, připomínky a navrhovat nové aktivity. Zástupci školního parlamentu se pravidelně scházejí k diskusi a plánování.

Parlament je složen ze dvou zástupců z tříd prvního i druhého stupně, od 5. do 9. třídy. Výběr kandidátů i samotná volba je plně v kompetenci třídních učitelů. Členové parlamentu mají důležitou úlohu jako partneři vedení školy. Průběžně informují své spolužáky o plánovaných školních aktivitách a mohou přinášet připomínky, dotazy a návrhy na zlepšení. Také se podílejí na organizaci soutěží a projektů.

Školní parlament hraje významnou roli při řešení problémů žáků a pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech svých členů. Je klíčovým prostředníkem mezi žáky a školním vedením.

Mgr. Kristýna Lukschová & Mgr. Daniel Jandora, vedoucí kroužku

Kroniku školního parlamentu si můžete prohlédnout zde.

Medlánecký oběžník