Školní akce

Školní akce ve školním roce 2021/2022

Mimoškolní vícedenní akce

1. – 5.  třídy

Školy v přírodě: duben – červen 2022

6. třídy

Adaptační kurz

Ochrana člověka za mimořádných událostí

7. třídy

Lyžařský kurz

Kurz environmentální výchovy

8. třídy

Vodácký kurz

9. třídy

Cyklistický kurz