Školní akce

Školní akce ve školním roce 2020/2021

Vánoční jarmark: 15. 12. 2020
Školní ples: 13. 3. 2021
Zápis do 1. tříd šk.roku 2021/2022: 9. – 10. 4. 2021
Zahradní slavnost: 29. 6. 2021

Mimoškolní vícedenní akce

1. – 5.  třídy

Školy v přírodě: duben – červen 2021

6. třídy

Adaptační kurz

Ochrana člověka za mimořádných událostí

7. třídy

Lyžařský kurz

Kurz environmentální výchovy

8. třídy

Vodácký kurz

9. třídy

Cyklistický kurz