Žákovský parlament se snaží na naší škole zapojit žáky aktivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, vyjadřovat svá přání, připomínky i hledat nové  aktivity. Zástupci žákovského parlamentu se pravidelně setkávají.

Parlament je složen ze dvou zástupců ze tříd prvního i druhého stupně, od 5. - 9.třídy. Výběr kandidátů i samotná volba je plně v kompetenci třídních učitelů a jistě činem uvážlivým.  Členové parlamentu jsou důležitým partnerem vedení školy. Jednotliví členové během školního roku prokazují svoji schopnost informovat o plánovaných školních aktivitách své spolužáky.

Mohou vznášet připomínky, dotazy, přicházet s vlastními náměty na zlepšení, podílet se na organizování soutěží a projektů.

Žákovský parlament je důležitým pomocníkem, a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.

                                                           PaedDr. Taťána Štětinová, vedoucí kroužku