Školní akce

Akademie a oslava 110 let školy:

6. 12. 2018

Vánoční jarmark:

19. 12. 2019

Školní ples:

9. 3. 2019

Den otevřených dvěří:

21. 3. 2019

Zápis do 1. tříd šk.roku 2019/2020 12. - 13. 4. 2019

Zahradní slavnost: 

27. 6. 2019

 

6. 12. 2018

 

Mimoškolní vícedenní akce

Školy v přírodě
Školy v přírodě 1. - 5.  třídy: duben – červen 2019
     
4. a 5. třída
Zimní jazykový pobyt na horách 24. 2. - 27. 2. 2019
 
 
27. 2. - 2. 3. 2019 
     
6. třídy    
6.A, 6.B Adaptační kurz 19. 9. - 21. 9. 2018
6.A, 6.B Ochrana člověka  18. 6. - 21. 6. 2019
  za mimořádných událostí
     
7. třídy    
7.A, 7.B  Lyžařský výcvikový kurz  21. 1. - 25. 1. 2019
  Kurz enviromentální výchovy 3. 6. - 7. 6. 2019
     
8. třídy    
8.A, 8.B Vodácký kurz 17. 6 - 21. 6. 2019
     
9. třídy    
9.A Exkurze do Anglie a Francie 7. 10. - 13. 10. 2018
  Cyklistický kurz 3. 6. - 7. 6. 2019