Školní akce

Den otevřených dvěří: 22.3.2018
Školní ples: 3.3.2018
Akademie školy: 9.5. a 10.5.2018

 

Kurzy a školy v přírodě

Školy v přírodě
Školy v přírodě 1. - 5.  třídy: duben – červen 2018
     
4. a 5. třída
Zimní jazykový pobyt na horách 12.2. - 15.2.2018
  informace  zde  15.2. - 18.2.2018 
     
6. třídy    
6.A, 6.B Adaptační kurz 12.9. - 13.9.2017
6.A, 6.B Zdraví a sportovní aktivity 11.12. - 14.12.2017
6.A, 6.B Ochrana člověka  18.6. - 21.6.2018
  za mimořádných událostí
     
7. třídy    
7.A, 7.B  Lyžařský kurz  22.1. - 26.1.2018
7.A, 7.B Ekologický kurz 18.6. - 22.6.2018
     
8. třídy    
8.A, 8.B Vodácký kurz 4.6. - 8.6.2018
     
9. třídy    
9.A Cyklistický kurz 4.6. - 8.6.2018

Informace o kurzech pořádaných na 2. stupni naleznete zde