Školní akce ve školním roce 2020/2021

Vánoční jarmark:

15. 12. 2020

Školní ples:

13. 3. 2021

Zápis do 1. tříd šk.roku 2021/2022 9. - 10. 4. 2021

Zahradní slavnost: 

29. 6. 2021

 

6. 12. 2018

 

Mimoškolní vícedenní akce

Školy v přírodě
Školy v přírodě 1. - 5.  třídy: duben – červen 2021
     
6. třídy
   
6.A, 6.B, 6.C Adaptační kurz  8. 9. - 10. 9. 2020
6.A, 6.B, 6.C Ochrana člověka   
  za mimořádných událostí
     
7. třídy    
7.A, 7.B. 7.C Lyžařský kurz 20. - 24. 1. 2021
  Kurz environmentální výchovy  
     
8. třídy    
8.A, 8.B Vodácký kurz  
     
9. třídy    
9.A, 9.B Cyklistický kurz