Přehled třídních schůzek a hovorových hodin

 
9. - 10. 9. 2020 třídní schůzky  
19. 11. 2020 hovorové hodiny 15:30 - 17:00
7. 1. 2021 hovorové hodiny 15:30 - 17:00
15. 4. 2021 třídní schůzky  
10. 6. 2021 hovorové hodiny 15:30 - 17:00

 

Další informace o prospěchu a chování žáka

 

  • úřední dny: čtvrtek  8:00 – 17:00
  • zákonní zástupci žáků mají možnost konzultovat prospěch a chování s pedagogickými pracovníky každý den před vyučováním (7:45 - 7:55) a v odpoledních hodinách vždy po předchozí osobní nebo telefonické domluvě s jednotlivými vyučujicími. 
  • konzultace s pěstounkami SOS DV – každý první čtvrtek v měsíci od 13:00 – 14:00.

 

 

 

 

 

 

 

15:30 - 17:00