Přehled třídních schůzek a hovorových hodin

 
7.9.2017 třídní schůzky 16:00 hod.
9.11.2017 hovorové hodiny 16:00 - 18:00 hod.
11.1.2018 hovorové hodiny 16:00 - 18:00 hod.
5.4.2018 hovorové hodiny 16:00 - 18:00 hod.
14.6.2018 třídní schůzky 16:00 - 16:30 hod.
14.6.2018 hovorové hodiny 16:30 - 18:00 hod

 

Další informace o prospěchu a chování žáka

 

  • úřední dny: čtvrtek  8:00 – 17:00
  • zákonní zástupci žáků mají možnost konzultovat prospěch a chování s pedagogickými pracovníky každý den před vyučováním (7:45 - 7:55) a v odpoledních hodinách vždy po předchozí osobní nebo telefonické domluvě s jednotlivými vyučujicími. 
  • konzultace s pěstounkami SOS DV – každý první čtvrtek v měsíci od 13:00 – 14:00hod.