Přehled třídních schůzek a hovorových hodin

 
6. 9. 2018 třídní schůzky 16:00 hod.
15. 11. 2018 hovorové hodiny 16:00 - 18:00 hod.
10. 1. 2019 hovorové hodiny 16:00 - 18:00 hod.
11. 4. 2019 hovorové hodiny 16:00 - 18:00 hod.
13. 6. 2019 třídní schůzky 16:00 - 16:30 hod.
13. 6. 2019 hovorové hodiny 16:30 - 18:00 hod

 

Další informace o prospěchu a chování žáka

 

  • úřední dny: čtvrtek  8:00 – 17:00
  • zákonní zástupci žáků mají možnost konzultovat prospěch a chování s pedagogickými pracovníky každý den před vyučováním (7:45 - 7:55) a v odpoledních hodinách vždy po předchozí osobní nebo telefonické domluvě s jednotlivými vyučujicími. 
  • konzultace s pěstounkami SOS DV – každý první čtvrtek v měsíci od 13:00 – 14:00hod.