Informace pro rodiče nastávajících prvňáčků

V letošním školním roce proběhne elektronická podpora zápisu žáků do ZŠ.  Již od 2. 1. 2016 bude pro rodiče k dispozici webová aplikace, na které si rodiče vyplní a vygenerují žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Žádost je jednotná pro všechny ZŠ v městě Brně. Tuto vygenerovanou a podepsanou žádost si rodiče přinesou k zápisu, který bude probíhat na naší ZŠ za přítomnosti dítěte.

V případě potřeby (nemáte-li možnost si vytisknout vygenerovanou žádost nebo přístup k internetové aplikaci) je možno si vyzvednout formulář žádosti na sekretariátu školy v 1. patře budovy každý čtvrtek v době od 7:30 do 16:30 hod.

Podrobné informace najdete na webové aplikaci

https://zapisdozs.brno.cz

Kritéria přijímání žáků k základnímu vzdělávání na ZŠ Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace pro školní rok 2016/2017

 

1/   Trvalý pobyt ve spádové oblasti v MČ Brno – Medlánky

2/   Doložení právního titulu bydlení ve spádové oblasti v MČ Brno – Medlánky (vlastnictví, 

      nájemní vztah)

3/   Děti zaměstnanců školy

4/   Sourozenci žáků školy s trvalým bydlištěm v jiných městských částech a obcích

 

Nutné doklady k zápisu:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
  • originál nájemní smlouvy - pouze v případě kritéria č. 2