Informace pro rodiče nastávajících prvňáčků

Od 1. 3. 2020 bude pro rodiče k dispozici plně přístupná webová aplikace 

https://zapisdozs.brno.cz

na které si rodiče vyplní a vytisknou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Doporučujeme současně využít rezervační systém zápisu na naší školu a zajistit si rezervaci na konkrétní den a čas. Podrobné informace najdete již dnes na webové aplikaci.

 

Co je potřeba k zápisu

K zápisu se s dítětem dostaví zákonní zástupci a přinesou sebou:

  • svůj občanský průkaz a rodný list dítěte
  • Žádost o přijetí  (vyplněná na https://zapisdozs.brno.cz)
  • Zápisní list (uvedete doplňující údaje o dítěti), který si můžete vytisknout z webu školy nebo vyplnit u zápisu (formulář - zapisní_list ).

Doporučujeme pro oboustranné ušetření času si oba vyplněné dokumenty před zápisem vytisknout a podepsat.

Platí i pro děti s odkladem povinné školní docházky.

 

Termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

 

Pátek  17. 4. 2020  - 14.00  - 17.00 hod

Sobota 18. 4. 2020  - 09.00  - 12.00 hod

 

Zápis probíhá každoročně v učebnách v 1. patře budovy školy. 

Termíny dnů otevřených dveří: 5. 2. 2020 a 8. 4. 2020 od 8:00 do 11:40 hod.

Žádost o odklad

 

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, odevzdají při zápisu Žádost o odklad školní docházky – je třeba vyplnit a vytisknout na webové stránce (https://zapisdozs.brno.cz). Jako příloha žádosti je nutné:

  • vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa  a
  • vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).