Informace pro rodiče nastávajících prvňáčků

Od 1. 3. 2020 bude pro rodiče k dispozici plně přístupná webová aplikace 

https://zapisdozs.brno.cz

na které si rodiče vyplní a vytisknou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky. Podrobné informace najdete již dnes na webové aplikaci.

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání dokladů bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

 

Termín zápisu distančním přihlášením na školní rok 2020/2021

                                    1. - 30. dubna 2020

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI jiným než osobním podáním podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

  1. do datové stránky školy, jako fyzická osoba (cf8mjyk),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce nebo o odkladu povinné školní docházky použijete vygenerovanou žádost v https://zapisdozs.brno.cz

Dle správního řádu je nutné jako náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, opatřit žádost podpisem osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

 

Termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 - osobně zákonným zástupcem

 

Středa 22. 4. 2020  - 14.00  - 18.00 hod

Čtvrtek 23. 4. 2020  - 14.00  - 18.00 hod

Zápis (evidence přihlášek) proběhne v učebnách v 1. patře budovy školy. K zajištění samostatného podání přihlášky bez bližšího kontaktu s ostatními osobami použijte rezervační systém zápisu na naší školu, kde si zajistitíte rezervaci na konkrétní den a čas. Rezervace  zde .

 

Doklady potřebné k zápisu

Zákonný zástupce/i pošlou nebo přinesou sebou:

  • Žádost o přijetí  (vyplněná na https://zapisdozs.brno.cz
  • Rodný list dítěte  - stačí doložení prostou kopií
  • Občanský průkaz zákonného zástupce  nebo pas u cizích státních příslušníků (při zasílání stačí prostá kopie), povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  • Zastupuje - li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)

V případě osobního doručení doporučujeme pro ušetření času si žádost před zápisem podepsat. 

            

        

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání

 Kritéria přijetí

Žádost o odklad

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, pošlou nebo odevzdají při zápisu Žádost o odklad školní docházky – je třeba vyplnit a vytisknout na webové stránce (https://zapisdozs.brno.cz). Jako příloha žádosti je nutné:
  • vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa  a
  • vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).