Záložka do knihy spojuje školy: Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní

Žáci naší školy se v průběhu podzimu zúčastnili česko-slovenského projektu, který u příležitosti Mezinárodního měsíce knihoven vyhlásilo Ministerstvo školství, vedy, výzkumu a športu Slovenskej republiky, Slovenská pedagogická knižnica a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. 

Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami, osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knihy. 

ZŠ Hudcova se domluvila na výměně se slovenskou základní školou Gessayova 2 v Bratislavě. Žáci ze všech tříd tak vytvořili záložky pro slovenské kamarády. Do vyrábění jsme se pustili nejen ve výtvarných, ale také ve výchovách literárních. Využili jsme k tomu různé výtvarné techniky napříč prvním i druhým stupněm. Žáci a žákyně 9. A se do projektu zapojili také, pastelky a fixy ale vyměnili za online grafické studio.

Odměnou nám všem byla milá slova od vedení bratislavské základní školy, jejich žáci a žákyně byli totiž našimi výrobky nadšeni. Velkým překvapením byly i jimi zaslané záložky společně s upřímnými dopisy, které se opravdu povedly, vykouzlily nám úsměv na tváři a zároveň byly velkou motivací k dalšímu čtení knih. Nadšení našich dětí z šestého ročníku je vidět i na fotografiích níže, někteří se nemohli rozhodnout, které záložky si nakonec odnesou.

Velký dík patří spolužákům ze ZŠ Gessayova 2 v Bratislavě a samozřejmě všem dětem a vyučujícím, kteří se do tohoto projektu zapojili.

Na ukázky prací se můžete podívat v galerii.