Zábavné dopoledne pro děti k MDD

Tradiční oslavy MDD v naší škole proběhly v pátek 31. 5. v dopoledních hodinách. Organizaci a přípravu MDD měly na starost opět paní vychovatelky ze družiny. Na každém z 12ti stanovišť, rozmístěných v areálu školy, na hřišti FC Medlánky a v medláneckém parku, plnily děti úkoly. Čekaly je různé sportovní disciplíny – skoky a podbíhání lana, koordinace pohybu při přenášení míčků, závody v družstvech, opičí dráha, hra Cornhole, dále orientace v mapě, zkouška hmatu a další. Za splnění úkolu na stanovišti dostaly jedno písmenko do tabulky, výsledkem byla tajenka. Přesto, že byla připravena i mokrá varianta pro případ deště, počasí nás nezklamalo a vše proběhlo dle plánu.
Zasloužená zmrzlina na závěr byla dětem příjemnou odměnou.