VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Volby se zúčastnilo 223 nezletilých žáků z celkového počtu 565, za které volili jejich zákonní zástupci.

223 hlasovacích lístků bylo platných a 0 hlasovacích lístků bylo neplatných.

Prostřednictvím svých zákonných zástupců nevolilo 342 žáků.

Z 223 platných hlasovacích lístků získali:

Ing. Klára Drápalová 163 hlasů

Mgr. Simona Kubíčková 140 hlasů

Do školské rady byly zvoleny:

Ing. Klára Drápalová

Mgr. Simona Kubíčková

Odkaz na PDF zde.