Vodácký kurz

Na začátku září vyrazili deváťáci na vodácký kurz na Vltavu.

Převážně po železnici jsme dorazili do Vyššího Brodu, což bylo místo, kde jsme nafasovali veškeré vodácké vybavení. Plni očekávání jsme nasedli do kánoí a začali se seznamovat s vodáckými dovednostmi a sehrávat se ve dvojicích – háčci se svými zadáky.

Vltava nešetřila vodou a v korytě jí bylo více než dost. Hned při prvním splouvání nás čekaly tři jezy. Nebyly úplně jednoduché a tak se i někdo vykoupal. To však neubralo ani na náladě, ani na pohodě.

I další den byl ve znamení jezů. Navíc jsme proplouvali krásným Českým Krumlovem, který jsme měli možnost si také prohlédnout po souši.

Poslední den jsme si ještě jezy Českým Krumlovem zopakovali a plni dojmů se vraceli domů.

Vše jsme zdokumentovali – viz školní instagram.

Všichni žáci – vodáci zaslouží velkou pochvalu. Poděkování patří i učitelům, kteří kurz zorganizovali a postarali se o jeho zdárný průběh.