Spolupráce ZŠ Hudcova a Mittelschule Schrobenhausenerstraße v Mnichově

V říjnu 2023 se v prostorách Bavorského zastoupení v Praze konalo Česko-bavorské setkání učitelů pod záštitou MŠMT, jehož cílem bylo propojit české a bavorské školy a rozvinout mezi nimi spolupráce a výměnné pobyty. Právě na tomto setkání došlo k navázání kontaktu mezi vyučující německého jazyka z naší školy a vyučující a zástupkyně ze školy Mittelschule Schrobenhausenerstraße v Mnichově. 

Na základě několika online setkání se následně v termínech 24.-26.4. a 15.-17.5.2024 část pedagogů z naší a německé školy podílela na vzájemné návštěvy obou škol. Během těchto návštěv jsme měli možnost nejen poznat školský systém obou zemí, ale především se seznámit se zázemím jednotlivých škol, jejich fungováním a aktivitami. Také jsme se blíže poznali s našimi novými partnery a lépe porozuměli kultuře druhé země.

Tato výměna by nebyla možná bez finanční podpory z Česko-německého fondu, díky které budeme schopni spolufinancovat další plánované akce a výjezdy, jako například výměnné pobyty a poznávací zájezdy spojené se spoluprací žáků i učitelů. Usilovně již pracujeme na dalších krocích a máme ze spolupráce i podpory Česko-německého fondu obrovskou radost.