SEZNAM NEPŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Seznam nepřijatých žáků do 1.třídy najdete zde.