Třídní schůzky a hovorové hodiny

Hovorové hodiny 10. 6. 2021

Po kliknutí na jméno vyučujícího si můžete zarezervovat čas schůzky. Na schůzku se můžete připojit ve čtvrtek 10. 6. ve vámi zvoleném čase kliknutím na odkaz “schůzka”, který je vedle jména vyučujícího.

1. stupeň

2. stupeň

Přehled třídních schůzek a hovorových hodin

9. – 10. 9. 2020 – třídní schůzky

19. 11. 2020 – hovorové hodiny – 15:30 – 17:00

7. 1. 2021 – hovorové hodiny – 15:30 – 17:00

29. 4. 2021 – hovorové hodiny – 15:00 – 17:00

10. 6. 2021 – hovorové hodiny

Další informace o prospěchu a chování žáka

  • úřední dny: čtvrtek  8:00 – 17:00
  • zákonní zástupci žáků mají možnost konzultovat prospěch a chování s pedagogickými pracovníky každý den před vyučováním (7:45 – 7:55) a v odpoledních hodinách vždy po předchozí osobní nebo telefonické domluvě s jednotlivými vyučujicími.
  • konzultace s pěstounkami SOS DV – každý první čtvrtek v měsíci od 13:00 – 14:00.