Školní družina zve na recitační a pěveckou soutěž online

Vychovatelky školní družiny zvou děti ze všech oddělení na pěveckou a recitační soutěž. Konat se bude online v prostředí Google Meet, které je našim žákům dobře známo, dne 16. 3. 2021 od 15:00. Přihlášky zasílejte na adresu tauvinklova@zshudcova.cz do 14. 3., v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na vás!