Přírodovědná vycházka VIII. oddělení ŠD

V pátek 13. října jsme se vydali s dětmi VIII. oddělení ŠD prozkoumat malebné okolí medláneckého rybníka, který je druhým z 10 zastavení téměř 5kilometrové medlánecké naučné stezky, která byla vybudována v letech 2021 – 2022. Našim cílem bylo prohloubit znalosti o této zajímavé lokalitě v blízkém okolí naší školy.
Na informační tabuli jsme měli možnost zjistit, jaké rostliny se vyskytují v okolí a na březích rybníka (puškvorec, orobinec, rdesno, vrba, pomněnka) a kteří živočichové sídlí v blízkosti vodní plochy nebo pod její hladinou (vážky, šídla, skokani, rosničky, rákosníci a slípky zelenonohé, perlín, cejnek).
Cestou kolem rybníka jsme z výše zmíněných mohli spatřit sice jen několik vážek, na vodní hladině pobíhající vodoměrky, rákosí, ve kterém nacházely úkryt kachny, občasná kola na vodní hladině signalizovala přítomnost ryb, ale díky načerpaným informacím jsme snadno mohli odpovědět na otázky: V čem je rozdíl mezi vodou řek a rybníků? Jaké rostliny na březích rybníků rostou? Jaké vodní ptáky můžeme u rybníků spatřit? Kteří ptáci hnízdí v porostech na březích rybníků a čím se živí?
Děti si během příjemného slunečného odpoledne rozšířily vědomosti o výskytu rostlin a živočichů v okolí vodních ploch a jejich životní závislosti na tomto prostředí.