Přírodní piškvorky pro prvňáčky

V polovině června jsme si tradičně ve družině zasoutěžili v piškvorkách.

Turnaj proběhl v úterý 18.6. tentokrát pro děti prvních ročníků I., II., a III. oddělení. Hrálo se s „přírodními piškvorky“, kdy proti sobě stály kaštany, bukvice a oříšky a soutěžilo se za krásného počasí venku na školním dvoře. K původně přihlášeným dětem se postupně přidávali další zvědavci, takže nakonec se hrálo skoro všude a museli jsme si přimalovat další políčka křídou na chodník. Děti hrály fair play a vzájemně se podporovaly. Nakonec proběhlo závěrečné vyhodnocení, každý soutěžící dostal malou sladkou odměnu a nejúspěšnější soutěžící, kteří vyhráli během hodiny více jak pětkrát získaly drobnost navíc.