Přerušení provozu školní družiny

O velikonočních prázdninách 6. 4. 2023 nebude školní družina v provozu.