PRAXE STUDENTŮ PDF MU NA 2.STUPNI

Od května budou probíhat praxe studentů PdF MU na naší škole. Během praxí může probíhat natáčení studujících v rámci tzv. učitelské praxe na 2. stupni.

Více informací najdete na:

https://www.ped.muni.cz/do/ped/dekanat/praxe/dokumenty_pro_fs/Informace_pro_rodice_27-7-2023_fin.pdf

https://www.ped.muni.cz/student/bc-a-mgr-studium/praxe/prava-a-povinnosti/gdpr-up

ZŠ Hudcova