PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 

Upozorňuji na termín v podávání přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia bez talentové zkoušky - je to -

1. březen 2019.

 

Pozn. JE DOBRÉ PODAT PŘIHLÁŠKU MINIMÁLNĚ TÝDEN PŘED POSLEDNÍM TERMÍNEM, ZVLÁŠTĚ POKUD POSÍLÁTE PŘIHLÁŠKU POŠTOU.

 

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

 

Termín

Aktivita

do 30. září 2018

Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 2018

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2018

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2019

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium  se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2019

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2019

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou  Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2019

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2019

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 2019

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání  Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2019

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů  bez talentové zkoušky.

12. - 28. dubna 2019

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

 

 

12. dubna 2019

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání,  včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

15. dubna 2019

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

16. dubna 2019

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

17. dubna 2019

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a  osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

13. května 2019

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

14. května 2019

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

   

Do 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazeč může, ale nemusí, podat DVĚ přihlášky, i na jednu střední školu může podat dvě přihlášky, pokud se jedná o dva různé obory v rámci jedné školy.

 

DALŠÍ KOLA přijímacího řízení – není omezen počet přihlášek ani počet škol, není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení.

  

Odkazy na stránky MŠMT: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/terminy-konani-jednotne-prijimaci-zkousky-ve-skolnim-roce

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

 

Zajímavé a užitečné odkazy:

ATLAS ŠKOLSTVÍ - JIHOMORAVSKÝ KRAJ:

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=jihomoravsky=kraj

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ PODLE OBORŮ:

https://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs

INFORMACE O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

https://www.infoabsolvent.cz