PODĚKOVÁNÍ

Za celou školní družinu bych velice ráda poděkovala Spolku rodičů naší školy za organizaci „Sbírky pro ŠD„, která úspěšně proběhla v týdnu od 15. do 19. dubna 2024. Díky této akci se do školní družiny shromáždilo množství knih, časopisů, puzzle, her stolních i venkovních, které během následujícího týdne rozdělíme do všech oddělení naší družiny.

A samozřejmě hlavně děkujeme všem dárcům, kteří věnovali svůj čas a ochotně doplnili vybavení ŠD zachovalými a v ŠD dobře využitelnými věcmi po svých odrostlých dětech a zejména těm dárcům, kteří zakoupili a nechali do ŠD doručit hodnotné hry zcela nové.

Velice si Vaší ochoty a spolupráce vážíme.

                                                     S díky za celou ŠD Jana Kaštánková.