Noc s Andersenem

13.04.2016 22:33

Kdo byl Hans Christian Andersen se dozvěděli žáci druhých tříd naší školy v pátek 1. dubna. Na tento den se děti velmi těšily. Všichni jsme se setkali v šest hodin ve škole.

Ve 2. B pan Andersen vyprávěl o svém životě, četl pohádku a zanechal dětem tajný svitek s dalšími instrukcemi.  Andersen inspiroval Leu: „Malé mořské víly existují nebo ne? To je zatím otázkou. Ale, co když naši vědci to zatím nezjistili. Možná to může začít takhle: lidi plavou ve vodě, lidi začnou dýchat pod vodou a nohy se jim spojí a zbarvují se jim a mění se nyní v mořskou vílu...“. Vyvrcholením večera bylo hledání pokladu, což byl pro děti napínavý zážitek. V pokladu děti objevily knihy – komiksové vydání pohádek H. Ch. Andersena. Všichni se pustili do čtení, Radek přečetl po stranu 60, ale náš čas vypršel a tak si knížku děti dočetly doma. Velký dík patří paní Buličkové a paní Martofové za pomoc při organizaci večera a panu Jiřímu Pospíšilovi za roli Andersena.

Ve 2. A a 2. C se děti setkaly společně ve třídě, kde do křesla pro hosty usedl také pan Andersen, ovšem v loutkové podobě. Děti s ním vedly rozhovor o jeho životě a díle. Pak nás navštívila studentka Střední knihovnické školy Bára Odehnalová a vyprávěla o tom, jak se starají knihovnice o knížky. Přečetla nám jednu z Andersenových pohádek. Potom se děti rozešly do svých tříd, kde hrály pohádkové hry, řešily pohádkový kvíz, četly si spoustu dalších pohádek. Děkujeme tímto i panu Čermákovi, který zavítal do našeho křesla pro hosty a ujal se četby pohádek. Na závěr také všichni dostali knihu - Expedice z pohlednice, pro vzpomínku na tento prima večer.

Děkujeme tímto všem rodičům za podporu a pomoc při organizaci večera.

Mgr. Marie Kolářová, Mgr. Jana Čejková, Mgr. Hana Odehnalová

Foto viz fotogalerie (2.A, 2.B, 2.C)

Zpět