Babylon - školní kolo

23.02.2018 08:28
Jako každý rok, tak i letos proběhla v 5. třídách soutěž ve čtenářské gramotnosti
„Babylon aneb rozumíme si“. Úkolem soutěže je ověřit čtenářské schopnosti žáka, zvláště
pak porozumění textu a práce s textem. Celkově mohli žáci získat 34 bodů a za úspěšného
řešitele je považován žák, který dosáhl 24 bodů a více.
Úspěšnými řešiteli se stali:
1. místo – Michlová Barbora (5.B) -32 b.
2. místo – Kalábová Ema (5.A) – 31 b.
3. místo – Zelenková Dorota (5.A) – 30 b.
 
Bucková Sabina 5.B 29 b.
Kačerová Zuzana 5.B 29 b.
Rada Šimon 5.B 27 b.
Švec Adam 5.B 27 b.
Kovařík Jakub 5.B 27 b.
Řeháková Veronika 5.A 26 b.
Miškovský Oldřich 5.A 26 b.
Michl Martin 5.B 25 b.
Medáková Zuzana 5.B 24 b.
Tomášek Antonín 5.B 24 b.
Adametzová Elen 5.B 24 b.
 
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a
postupujícím do městského kola držíme pěsti.Jako každý rok, tak i letos proběhla v 5. třídách soutěž ve čtenářské gramotnosti
Jako každý rok, tak i letos proběhla v 5. třídách soutěž ve čtenářské gramotnosti „Babylon aneb rozumíme si“. Úkolem soutěže je ověřit čtenářské schopnosti žáka, zvláště pak porozumění textu a práce s textem. Celkově mohli žáci získat 34 bodů a za úspěšného řešitele je považován žák, který dosáhl 24 bodů a více.
 
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a
postupujícím do městského kola držíme pěsti.
 
Mgr. Hana Zmeškalová
Zpět