Adaptační kurz

16.09.2016 18:00

Adaptační kurz

Tento týden absolvovali žáci 6.A a 6.B Adaptační kurz v údolí Bílého potoka na Hálově mlýně. Jeho cílem bylo stmelení třídního kolektivu a navázání dobrých vzájemných vztahů mezi žáky a novými třídními učitelkami. Pro děti bylo připraveno mnoho pracovních a sportovních aktivit, které je vedly k vzájemné spolupráci, budování sociálních vztahů a působily také preventivně proti nežádoucím sociálně-patologickým jevům. Vyučující měli v neformálním mimoškolním prostředí možnost lépe poznat svoji novou třídu (jednotlivé žáky, vztahy mezi nimi, fungování žáků v kolektivu, apod.). Adaptační kurz se vydařil nejen díky pohodové spolupráci s dětmi, ale také díky skvělému počasí.

Mgr. Marta Chocholáčová

foto viz fotogalerie

Zpět