Návrat žáků do školy od 12. 4. 2021

Obnovení prezenční výuky bude probíhat postupně, zatím rotačním způsobem na 1. stupni.
V týdnu 12. – 16. 4. nastoupí žáci 3. a 4. ročníku a třídy 5. A a 5. C
V týdnu 19. – 23. 4. nastoupí žáci 1. a 2. ročníku a třída 5. B.
Účast žáků na prezenční výuce je však podmíněna testováním, které bude probíhat u 1. stupně vždy v
pondělí a čtvrtek. Z důvodu testování je v tyto dny stanoven rozdílný příchod jednotlivých tříd do
školy:

3. ročník, 4. ročník, 5. A a 5. C:

  • v 7:40 h – 3. B hlavní vchod, 5. A přední boční vchod k tělocvičně
  • v 7:40 h – 5. C přední boční vchod k tělocvičně
  • v 8:10 h – 3. A hlavní vchod, 4. B přední boční vchod k tělocvičně
  • v 8:15 h – 4. A přední boční vchod k tělocvičně.

1. ročník, 2. ročník a 5. B:

  • v 7:40 h – 2. B hlavní vchod, 2. C přední boční vchod k tělocvičně
  • v 7:45 h – 2. A přední boční vchod k tělocvičně
  • v 8:10 h – 5. B hlavní vchod, 1. C hlavní vchod, 1. A přední boční vchod k tělocvičně
  • v 8:15 h – 1. B přední boční vchod k tělocvičně

Konec vyučování je i v tyto dny dle rozvrhu jednotlivých tříd (nemění se).
Pokud nějaký žák nebude v pondělí (čtvrtek) přítomen, bude testován až v den jeho příchodu do školy
(úterý, středa, pátek)

Provoz družiny při rotační výuce od 12. 4. 2021

Školní družina bude v provozu pouze pro žáky 1. – 3. ročníku od 11:40 do 16:30 hod. Ranní družina v
provozu nebude. V týdnech, kdy budou žáci 1. – 3. ročníku na distanční výuce, bude pro tyto třídy
probíhat 1x v týdnu online družina stejně jako doposud.