Městské kolo soutěže ve šplhu

Do městského kola soutěže ve šplhu se letos probojovalo 6 žáků 1. stupně. Všichni reprezentovali naši školu velmi statečne, za což jim patří velký dík!

Na 2. místě v kategorii dívek třetích tříd se pak umístila Klára Cimalová. Moc gratulujeme!